Större oro över ekonomin – framförallt bland unga

Det har knappast undgått någon att coronapandemin har haft stora ekonomiska effekter, på såväl samhället och hushåll. Många företag har fått se sin omsättning sjunka kraftigt, medan andra har gått i konkurs. Det har resulterat i att tusentals svenskar nu står utan jobb. Det är en av anledningarna till att det idag är fler som oroar sig över sin privatekonomi än att bli sjuk i corona.

Enligt en undersökning som genomförts av Sifo Kantar på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna är oron störst bland unga. Bland dessa är det så mycket som 4 av 10 som uppger att de är oroliga över den egna ekonomin. Arturo Arques, privatekonom på Swedbank säger att: ”Det är oroväckande att så många som 40 procent av de unga är oroliga över sin privatekonomi”.

Mynthögar för olika utgifter

Fler gör ändringar i ekonomin

I samband med dessa dystra siffror är det många privatpersoner som planerar att göra förändringar i sin ekonomi – och flera har redan gjort det. Andelen unga som har ändrat, eller planerar att ändra, sin ekonomi är 40 procent – en siffra som alltså är i linje med antalet unga som är oroliga över sin privatekonomi.

Framförallt handlar de ekonomiska förändringarna om att minska sina levnadskostnader och öka sitt sparande. Mest är det unga och äldre som har gjort dessa justeringar. Det beror troligtvis på att dessa åldersgrupper befinner sig på en plats i livet där det är enklare att göra sådana ändringar. ”Befinner du dig mitt i livet har du normalt sett fler och högre fasta utgifter för till exempel boende, bil och barn”, säger Arturo Arques.

Bland de tillfrågade i undersökningen är det ungefär en av tre som minskat sina levnadskostnader. Samtidigt är det lite drygt en av fyra som uppger att de sparar mer till sin buffert idag än de gjorde innan corona. Att spara till en buffert är alltid klokt. Man brukar rekommendera att det åtminstone ska finnas pengar som motsvarar två månadslöner på buffertkontot.

”Värdet av att ha en sparbuffert på minst två månadslöner efter skatt eller en sparbuffert motsvarande hushållets levnadskostnader för tre månader ska inte underskattas”, säger Arturo Arques.

Läs mer: Sparkontot populärt bland svenska sparare