Mikrolån hos pantbanken

pantbankDe svenska pantbankerna har en mycket lång tradition av att erbjuda mikrolån även om termen mikrolån har börjat användas först på senare tid.

Till skillnad från bankväsendet har pantbankerna alltid erbjudit små lån som man kan få beviljade direkt på ett mycket smidigt vis. Ingen kreditupplysning, ingen inspektion och värdering av bostaden, man måste inte låna tiotusentals kronor för att ens ansökan ska behandlas och man behöver aldrig redogöra för privata detaljer om inkomster, anställningsform och familjeförhållanden. Man behöver inte ens berätta vad man ska ha pengarna till.

Att pantbankerna kan erbjuda den här typen av mikrolån beror på att de kräver egendom som säkerhet för lånet och att denna egendom förvaras hos pantbanken tills lånet är återbetalt, inklusive ränta och avgifter. Om låntagaren inte betalar tillbaka lånet enligt avtalet har pantbanken efter en viss tid rätt att sälja egendomen för att kompensera sig.

Om försäljningen av den pantsatta egendomen inbringar så pass mycket pengar att det blir något kvar när pantbanken har tagit det belopp den har rätt till så ska denna mellanskillnad överlämnas till långtagaren.

Slipp inkasso och betalningsanmärkningar

Om försäljningen av den pantsatta egendomen inte inbringar tillräckligt för att täcka din skuld till pantbanken är det inte ditt fel, så länge du agerat inom lagens råmärken. Det är upp till pantbanken att värdera de föremål som kommer in och besluta hur stort lån låntagaren får ta, och det är pantbanken som får axla risken för att föremålet inte inbringar tillräckligt mycket pengar vid en försäljning. Pantbanken har inte rätt att kräva låntagaren på mellanskillnaden. Att ta ett mikrolån hos pantbanken är därför bra om man inte vill riskera inkasso eller att skulden överlämnas till Kronofogden. Man behöver inte oroa sig för utmätning eller för att få en betalningsanmärkning för ett obetalt pantbankslån.

Som nämnts ovan gäller detta för låntagare som agerar med ärligt uppsåt och till exempel inte ägnar sig åt bedrägeri eller häleri. Mer komplicerat blir det i situationer där någon i god tro pantsätter något som visar sig vara stulet, eftersom de svenska reglerna om godtrosförvärv har ändrats jämfört med hur det var förr i tiden. Vi kommer inte att gå in närmare på detta i den här artikeln, utan nöjer oss med att rekommendera att du pantsätter diamantörhängena som införskaffades på Guldfynd för 10 år sedan istället för att pantsätta det där armbandsuret du köpte på Blocket förra månaden.

Hur mycket kan jag låna?

Det är upp till den enskilda pantbanken att besluta om hur mycket pengar de är villiga att låna dig efter att ha granskat det eller de föremål du vill pantsätta. Mikrolån är väldigt vanliga, men de flesta pantbanken erbjuder även medelstora lån så länge panten är tillräckligt värdefull. Vissa pantbanker inriktar sig på att erbjuda väldigt stora lån och har de faciliteter och försäkringar som krävs för att förvara väldigt dyrbara föremål. Detsamma gäller pantsättning av skrymmande föremål – det är upp till den enskilda pantbanken att besluta om de vill acceptera din skrymmande pant eller ej.

pantPantbanken vill ha marginalerna på sin sida, så att ett föremål beräknas ha ett marknadsvärde på 5 000 kronor innebär inte att man får låna 5 000 kronor. Panten ska vara tillräckligt värdefull för att täcka mer än bara lånebeloppet, bland annat räntor, avgifter och pantbankens kostnader för att förvara föremålet och sälja det om skulden inte återbetalas. Dessutom brukar pantbanken vilja ha marginalerna på sin sida – att marknadsvärdet för ett föremål bedöms vara 5 000 kronor innebär ju inte någon garanti för att en person som är villig och kapabel att köpa föremålet för 5 000 kronor kommer att dyka upp när pantbanken sätter ut föremålet till försäljning. Pantbanken kan tvingas välja mellan att sälja billigare eller vänta länge på rätt köpare.

Värt att tänka på också är att det är föremålets värde på andrahandsmarknaden som är av intresse för pantbanken. Att du köpte golfklubban för 15 000 kronor och bara har använt den en gång spelar inte så stor roll om motsvarade golfklubbor rutinmässigt säljs begagnade för 2 000 kronor. I andra fall kan pantbanken tvärt om bedöma att värdet på ditt föremål är högre än vad du betalade för det; det är till exempel inte ovanligt att exklusiva armbandsur och handväskor av rätt märken ökar i värde när de inte längre går att köpa nya i butik.

Hur hög är räntan?

Det är upp till den enskilda pantbanken att sätta räntan, så den varierar från en pantbank till en annan. När du jämför olika pantbanker, tänk på att jämföra den effektiva räntan, det vill säga nominell ränta + avgifter.

När ska räntan betalas?

Räntan på lånet ska inte betalas förrän lånetiden är slut. Detta skiljer pantbankslånet från den typ av mikrolån som kräver att man betalar in ränta till långivaren varje månad under lånets löptid.

Hur lång är lånetiden?

De flesta svenska pantbanker har en standardlånetid på 4 månader, men du har alltid rätt att betala tillbaka det du är skyldig tidigare än så om du vill och få tillbaka det pantsatta föremålet.

Det brukar inte heller vara några problem att förlänga lånetiden när de 4 månaderna är slut, så länge du betalar den upplupna räntan och en expeditionsavgift.

Om man varken slutbetalar eller förlänger lånet när de 4 månaderna är över inträder en respittiden som pågår i två månader. Under denna respittid får pantbanken inte sälja ditt föremål, och du har fortfarande möjlighet att få tillbaka det genom att betala tillbaka lånet + en extra förseningskostnad.

Enligt statistik från Svenska Pantbanksföreningen är det bara cirka 10% av lånen i svenska pantbanker som slutar med att det pantsatta föremålet säljs.

Ränteavdrag

Precis som för övriga räntekostnader kan du göra avdrag i självdeklarationen för den ränta du betalt till pantbanken. Mer information om hur stort avdrag du får göra hittar du hos Skatteverket.

Om pantbanker i Sverige

  • Svenska pantbanker har en lagstadgad tystnadsplikt. De får alltså inte berätta om att du lånat pengar hos dem, vad du pantsatt, etc. Det finns undantag i denna tystnadsplikt, bland annat har Polisen och Skatteverket vissa lagliga möjlighet att utkräva information från pantbanken om pantbankens klienter.
  • För att driva pantbank krävs tillstånd från Länsstyrelsen, och verksamheten måste följa Pantbankslagen (SFS 1995:1000).
  • Enligt statistik från den Svenska Pantbanksföreningen beviljas cirka 250 000 personer lån hos de svenska pantbankerna varje år. Under år 2013 lånade de svenska pantbankerna ut ungefär 2 miljarder sammanlagt, och den genomsnittliga lånestorleken var cirka 4 700 kronor. De vanligaste panterna var guldsmycken, matsilver, klockor, musikinstrument och antikviteter.