Sparkontot populärt bland svenska sparare

Tillhör du dem som gärna har lite extra kronor på sparkontot och gärna låter dem ligga där istället för andra lösningar? I sådana fall är du inte ensam. Många svenskar föredrar den enkla sparformen. Sett till sparräntan som är i stort sett obefintlig är lösningen egentligen inte den mest attraktiva. För många handlar det dock om att sparformen är enkel och smidig.

Spara pengar

Sparkontot vinnare – trots många sparformer

På dagens marknad finns många sätt att spara och få sitt kapital att växa. Några av dessa sparformer är fonder av olika slag, samt aktier eller investeringar i ädelmetaller. Att just sparkontot är populärt beror på att det är så enkelt och att ditt kapital är tillgängligt direkt, för att inte tala om den minimala risken det medför. Övriga sparformer är förknippade med risk och lite mer komplicerade lösningar där du kan behöva sälja dina fonder eller aktier innan pengarna är tillgängliga.

Långsiktigt sparande i fonder och aktier

Att spara i fonder och aktier är vad man kallar ett långsiktigt sparande eftersom pengarna är låsta i en investering. Behöver du pengar måste du först sälja av och sedan överföra kapitalet till din bank. I vissa fall kan det då vara mer intressant att låna upp för det tillfälliga behovet. På det sättet kan du ha kvar aktierna eller fonderna och inte gå miste om en möjlig avkastning.

Tjäna mer genom att vara aktiv i sparandet

Om du redan har ett intresse för att förvalta dina pengar har du stora fördelar när det kommer till att få sparkapitalet att växa. För dig som inte något intresse kan det vara bra att läsa på och se hur du kan maximera dina intäkter. Sparar du i rätt fonder för exempelvis pensionen kan dina intäkter stiga mycket under en period av 20 år. Det enda som behövs är att du läser på två gånger om året och några enkla fondbyten. En fond som var bra förra året kan tappa hela vinsten nästa år.