Mikrolån i bitcoins

Vad är bitcoin?

bitcoinBitcoin är en kryptovaluta som lanserades år 2009 och som bygger på ett P2P-nätverk online. Det finns inte någon centralbank eller liknande. Sedan starten 2009 har marknadsvärdet för bitcoin ökat något enormt. När bitcoin lanserades var en av de första transaktionerna en där 10 000 bitcoins byttes mot två pizzor från Papa John’s via en mellanhand. Sex år senare var marknadspriset för 1 bitcoin ungefär 200 United States Dollar (USD) och det fanns över 100 000 handlare som accepterade betalning direkt i bitcoins.

Vägen upp har dock varit långt ifrån spikrak och värdet på valutan bitcoin i relation till stora valutor som USD och EUR har svängt rejält upp och ned under årens gång. Detta är något man bör tänka på om man överväger att låna i bitcoin eller låna ut i bitcoin. I april 2013 skedde till exempel ett dramatiskt fall där marknadspriset på 1 bitcoin sjönk från drygt 265 USD till ungefär 50 USD, och sedan gick upp till 100 USD. Under hösten samma år ökade marknadsvärdet som en raket och i mitten av november fick man betala ungefär 900 USD för 1 bitcoin. Den 28 november sprängdes en viktig gräns – då nådde marknadspriset för 1 bitcoin för första gången över 1 000 USD på den stora handelsplatsen Mt. Gox. Detta trots att FBI månaden innan hade slagit till mot Silk Road, vilket fått marknadsvärdet för bitcoins att sjunka ned till cirka 110 USD per bitcoin.

Kort info om Bitcoin

Introduktionsdatum 3 januari 2009
Förkortning BTC (ej ISO-standard)
Symbol Ƀ
Enheter 1 bitcoin
1 millibitcoin (10−3), förkortas mBTC och är en tusendels bitcoin
1 microbitcoin (10−6), förkortas μBTC och är en miljondels bitcoin
1 satoshi (10−8), är en hundramiljondels bitcoin

Mikrolån i bitcoins

Det finns forum online där individer gör upp om att låna bitcoins av varandra utan någon form av mellanhand eller kred, men det finns också många sajter som erbjuder sig att fungera som mellanhand och sköta om administrationen av lånet.

P2PL

Det finns många sajter online som inriktar sig på att underlätta P2PL och på vissa av dem kan man låna och låna ut i bitcoins. Med P2PL menas peer-to-peer lending. På P2PL-sajter brukar långivaren inte kunna skicka pengar direkt till låntagaren, utan det brukar ske med sajtens ägarföretag som mellanstation. På samma sätt betalar låntagaren inte tillbaka lånet genom att göra insättningar direkt till långivaren utan insättningarna görs till det företag som äger P2PL-sajten.

Att P2PL-sajten administrerar lånet innebär inte att den garanterar att långivaren kommer att få betalt. Det är upp till långivaren att besluta hur stora risker han eller hon vill ta med sina bitcoins.

De flesta P2PL-sajter fungerar så att den som vill låna lägger upp en profil med information och så kan potentiella långivare gå igenom profilerna och se om de hittar någon som de är villig att låna ut pengar till. Profilen innehåller bland annat information om hur stort lån som önskas, hur lång lånetid som önskas och hur det ska betalas tillbaka (delbetalningar eller klumpsumma). Det kan även finnas information om hur hög ränta långtagaren maximalt kan acceptera.

Långivarna kan konkurrera med varandra om långtagare genom att erbjuda lägre ränta än vad långivaren har satt som tak.

p2plLån över P2PL-sajter är ofta mikrolån, oavsett om det rör sig om lån i bitcoins eller om lån i mer väletablerade valutor som USD, EUR och SEK. Många långivare har förhållandevis lite pengar att låna ut, och de långivare som faktiskt har mycket pengar att låna ut brukar tillämpa riskspridning genom att bevilja många små mikrolån till olika låntagare istället för att lägga alla ägg i en korg.

På många P2PL-sajter är det möjligt för en långivare att låna ut en del av det önskade lånets storlek. På så vis kan flera olika långivare gemensamt göra att ett fullständigt lån blir beviljat.

Exempel: Anders lägger ut en profil om att han önskar låna 1 bitcoin, det vill säga 1 000 millibitcoin (mBTC). Långivare A anger att hen är villig att låna ut 300 mBTC till Anders, Långivare B anger att hen är villig att låna ut 400 mBTC, Långivare C anger att hen är villig att låna ut 50 mBTC och Långivare D anger att hen är villig att låna ut 250 mBTC. Anders kan därmed få hela sitt lån, fast från fyra olika långivare istället för att låna hela beloppet från en långivare. Varje gång Anders gör en avbetalning på sitt lån fördelas den över de fyra långivarna.

Exempel på P2PL-sajter för mikrolån i bitcoin

Saker händer snabbt på den till stora delar oreglerade marknaden för P2P mikrolån i bitcoins, så det är viktigt att du kollar upp aktuell information innan du fattar något beslut. Här nedanför hittar du tre exempel på sajter som är populära när den här artikeln skrivs, men en lånesajts rykte kan förändras snabbt så gör alltid en extra kontroll innan du lånar ut bitcoins eller överlämnar personuppgifter till en P2PL-sajt.

loanbaseLoanBase: Minsta lånebelopp motsvarar 300 USD

LoanBase är en P2PL-sajt som inriktar sig på kortfristiga lån i bitcoins. Efter lånetiderna tenderar att vara så korta är det huvudsakligen mikrolån som förmedlas via LoanBase. De allra minsta lånen omfattar bitcoins vars värde motsvarar 300 USD. Kortast möjliga lånetid är 7 dagar. Längsta tillåtna lånetid är 9 månader. En majoritet av alla lån som förmedlas via LoanBase har en lånetid på en månad eller kortare.

LoanBase har en övre värdegräns på motsvarade 50 000 USD per lån, men det är extremt få lån som faktiskt är så stora på LoanBase.

Det är inte ovanligt att låntagare hos LoanBase anger att de kommer att använda lånade bitcoins för bitcoin-spekulation, för att farma bitcoins eller för att försöka tjäna pengar på andra kryptovalutor. Samtidigt finns det gott om låntagare som anger helt andra syften, till exempel en önskan om att starta en butik på eBay eller att man behöver pengarna för privat konsumtion.

LoanBase är inte begränsad till något visst land utan långivare och låntagare kommer från många olika länder världen över, inklusive Sverige. Statistik från maj 2016 visar att de största låneländerna är USA och Venezuela.

LoanBase har sina rötter i BitLendingClub som grundades av Kiril Gantchev och Yasen Yankov år 2013. LoanBase ägs av företaget LoanBase Inc, som är registrerat i Delaware, USA.

BTCjam: En av de största aktörerna in branschen

btcjamNär det gäller P2PL i bitcoins är BTCjam en av de absolut största aktörerna. BTCjam grundades år 2012 och hade vid årsskiftet 2014/2015 hunnit få över 100 000 registrerade användare, fördelat över ungefär 200 olika länder. Mellan starten och årskiftet 2014/1015 hade bitcoins för ett värde motsvarade drygt 10 miljoner USD lånats ut via sajten.

Många av de lån som förmedlas via BTCjam är mikrolån, men medelstora lån förekommer också. Lägsta tillåtna lånetid är 30 dagar och längsta tillåtna lånetid är 365 dagar.

När man tittar på profilerna för de medlemmar som önskar låna bitcoins hittar man en enorm bredd vad gäller lånens syften. Det rör sig om allt från valutaspekulation till att få ihop en deposition för att kunna hyra en lägenhet. Många vill starta eller vidareutveckla affärsverksamheter, men det är också många som lånar för privat konsumtion, till exempel för att resa eller köpa saker till hemmet. Att vilja lösa dyra kreditkortsskulder är vanligt förekommande.

BTCjam ägs av företaget Ovo Cósmico Inc, som är baserat i San Francisco, USA. Bland investerarna hittar vi Ribbit Capital, 500 Startups, FundersClub, Bitcoin Investment Trust, Foundation Capital och Pantera Capital.

Bitbond: Mikrolån för företag

bitbondBitbond inriktar sig på att förmedla mikrolån för företag. Man kan till exempel låna för att starta upp en verksamhet, för att vidareutveckla sin verksamhet eller för att verksamheten ska överleva en tuff period.

Ett lån som förmedlas via Bitbon får inte omfatta mer än motsvarade 10 000 USD, och de allra flesta lån är på betydligt mindre belopp än så. Kortast tillåtna lånetid är 6 veckor, längsta tillåtna lånetid är 5 år. Denna långa lånetid skiljer Bitbond från många andra sajter som förmedlar lån i bitcoins. Som alltid är det dock upp till parterna att sätta reglerna inom ramverket – det finns aldrig någon garanti för att någon är villig att låta dig låna bitcoins med en lånetid på 5 år.

Ett exempel på en typ av verksamhet som många låntagare hos Bitbond är inriktade på är försäljning på eBay, eftersom det är en typ av verksamhet som går att starta upp med ett förhållandevis litet startkapital. Ofta räcker det med ett mikrolån i bitcoins eller annan valuta för att kunna komma igång, och sedan kan verksamheten växa gradvis.

Bitbond grundades år 2013. Statistik från maj 2016 visar att Bitbond då hade drygt 30 000 registrerade användare spridda över ungefär 120 olika länder. Sedan starten hade ungefär 1 250 lån genomförts och den samlade lånevolymen motsvarade drygt 500 000 USD. I snitt innebar detta 400 USD per lån.

Bitbond har sitt huvudkonto i Berlin, Tyskland och sajten är tillgänglig på tyska, engelska och spanska. Bitbond grundades av Radoslav Albrecht, och bland investerarna återfinner vi bland annat Felix Jahn (grundare av Home24) och Nelson Holzer (grundare av Billpay).