Skillnaden mellan påminnelse och inkassobrev

påminnelse inkasso

Om du inte betalar i tid kommer du, som du säkert vet, snart att bli uppmärksammad på det. Den som vill ha betalt har flera vägar att gå för att både uppmärksamma dig på din betalningsskyldighet och tvinga fram en betalning. De två verktyg som står borgenären till buds är först och främst påminnelser och inkassokrav.

Betalningspåminnelse

En påminnelse är en formell begäran om betalning. Denna påminnelse kommer oftast med en extra avgift (maximalt 60 kr). Du får alltså betala mer än din skuld bara för att du blir sen med betalningen. Det finns inget krav på att en borgenär, såsom en långivare för smslån, ska skicka ut en betalningspåminnelse, och det finns heller inga formkrav. För att påminnelseavgift ska kunna debiteras krävs emellertid att det finns angivet i det avtal på vilket betalningsskyldigheten grundas. Detsamma gäller för dröjsmålsavgift.

Om du inte betalar inom den frist som anges i påminnelsen, till exempel 10 dagar, kan du få en ytterligare påminnelse, detta med ytterligare en avgift. Om din skuld är liten kan avgifterna uppgå till en procentuellt sett stor andel av skulden.

Kort om betalningspåminnelse

Vid försenad betalning får du en eller två betalningspåminnelser med förseningsavgift och dröjsmålsränta (normalt).

Inkassokrav

Ett inkassokrav är ett starkare krav än en påminnelse. Det ligger implicit i kravet att ärendet inom kort kommer att överlämnas till Kronofogden om inte betalning sker. Kring detta ”hot” finns emellertid en hel del lagkrav, så det är inte möjligt för borgenären, eller det inkassobolag till vilket borgenären har överlåtit fordran, att hantera kravet lite enligt eget skön. Till exempel finns regler om exakt hur ett inkassobrev ska vara utformat.

Inkasso är normalt det andra steget efter påminnelser. Om du inte betalar på anmodan efter att ha mottagit påminnelsen kommer ärendet normalt att skickas vidare till ett inkassobolag inom ett par veckor. Emellertid är det viktigt att känna till att det inte är obligatoriskt för den som vill ha betalt att först skicka ut en påminnelse. I 99% av fallen är det dock den gången som gäller.

Till inkassokravet kommer en ytterligare avgift. Den är alltid på 180 kr. Avgiften ska täcka hanteringen hos inkassobolaget. Dessutom finns en stor risk att det avtal som ligger till grund för betalningsskyldigheten sägs upp. Det kan till exempel handla om ett låneavtal eller ett abonnemang på TV eller mobiltelefoni.

Om du inte betalar efter att ärendet har gått till inkasso kommer frågan att gå vidare till Kronofogden. Du riskerar då en betalningsanmärkning.

Kort om inkasso

Inkassokrav kan ställas så fort förfallodatum har passerat, men normalt efter att du har fått en påminnelse. Det är ett tvingande krav på omedelbar betalning och du debiteras 180 kr extra i avgift.